Rehabilitacja

Rehabilitacja

Zapewniamy diagnostykę i konsultację fizjoterapeuty, obejmujące badanie pacjenta, wywiad i analizę dokumentacji oraz określenie wskazań i przeciwwskazań.

Planowanie i realizacja rehabilitacji w domu opieki

Tylko odpowiedni dobór działań i właściwe zaplanowanie terapii dostosowanej do możliwości danego pacjenta może przynieść oczekiwane efekty.

Dom opieki na Bielanach - rehabilitacja osób starszych
Zakres Usług Kinezyterapii (ćwiczenia lecznicze):
 • ćwiczenia bierne i czynnobierne
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia z dawkowanym oporem
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia relaksacyjno rozciągające
 • ćwiczenia indywidualne z zakresu metod terapeutycznych
 • ćwiczenia ogólne usprawniające
 • pionizacja
 • poprawa chodu i czynności samoobsługi
Dom seniora w Warszawie - badania i rehabilitacja osoby starszej
Zakres usług fizykoterapii:
 • laseroterapia – światło czerwone lub podczerwone wg wskazań
 • ultradźwięki – penetracja powierzchowna lub głęboka wg wskazań
 • fonoforeza – ultradźwięki z użyciem leku p/zapalnego wg wskazań
Zakres Usług Masażu:
 • masaż leczniczy
 • masaż limfatyczny

Zdając sobie sprawę, jak dużym problemem w życiu seniorów i ich rodzin jest choroba Alzheimera, prowadzimy terapię pamięciową z zastosowaniem ćwiczeń na poziomie przedszkolnym. Pacjenci, podobnie do dzieci, chętnie naśladują swoje zachowania, co przyspiesza aktywizację w terapii i polepsza jej efekty. Seniorzy biorą udział w zajęciach utrwalających podstawowe czynności życiowe oraz pamięć o przedmiotach codziennego użytku. Ważna jest powtarzalność tych zajęć i grupowe uczestnictwo. Nasi opiekunowie medyczni i fizjoterapeuci mają doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera. Terapia zajęciowa daje szansę na spowolnienie postępującej demencji. Jedną z ulubionych praktyk mających wysoką wartość terapeutyczną są spotkania seniorów z alpakami. Dom opieki z rehabilitacją pod kątem Alzheimera to często najlepsze rozwiązanie i jedyna szansa na stałe wsparcie odpowiednich specjalistów. Empatia i szacunek do pacjentów są wpisane w etykę ich pracy.

Dom opieki

Skontaktuj się z nami

Telefon: 537 444 777
Adres e-mail: biuro@goldsenior.pl

Adres

ul. Arkuszowa 128A,
01-934 Warszawa