Close

Objawy choroby Alzheimera

Objawy choroby Alzheimera
objawy choroby alzheimera

Choroba Alzheimera jest wyjątkowo podstępna, objawy narastają stopniowo, co usypia czujność pacjenta i jego otoczenie, a w tym czasie następuje nieodwracalna degradacja mózgu. Wczesna diagnostyka jest ogromnie ważna, ponieważ pomaga opóźnić postęp choroby, poprzez zastosowanie odpowiednich leków i zapewnienie bezpiecznego otoczenia. Niestety nieznana jest jednoznaczna przyczyna i nie ma jeszcze skutecznego preparatu na Alzheimera.

Alzheimer pierwsze objawy

Choroba Alzheimera dotyka najczęściej osoby po 65 roku życia. Wczesne objawy bywają lekceważone, ponieważ istnieje powszechne przekonanie, że sprawność intelektualna z wiekiem spada. Jednak demencja u seniorów powinna być pierwszym sygnałem, że zaczyna się dziać coś niepokojącego. Utrata pamięci krótkotrwałej polega na tym, że chory nie potrafi przyswoić nowych faktów. Osoby starsze często potrafią godzinami i ze szczegółami opowiadać o przeszłości, natomiast zapominają wydarzenia dnia codziennego. Za z pozoru niewinne roztargnienie odpowiada uszkodzenie hipokampu, czyli struktury mózgu odpowiedzialnej m.in. za pamięć i odczuwanie emocji.

Etapy choroby Alzheimera

Jest to postępujące schorzenie, które dzieli się na trzy stadia. Czas trwania poszczególnych etapów wynosi od kilkunastu miesięcy do kilku lat

Etap I

Pierwszy etap łagodny, często zwany amnezyjnym charakteryzuje się utratą pamięci krótkotrwałej. Chory funkcjonuje w miarę normalnie, ale:

 • pojawiają się coraz częstsze luki w pamięci,
 • zaczyna tracić orientację w przestrzeni, nawet tej znanej od lat,
 • gubi rzeczy,
 • miewa zmiany nastroju, nawet bardzo gwałtowne,
 • wykonywanie najprostszych czynności zajmuje mu coraz więcej czasu.

Pierwsze stadium Alzheimera najczęściej trwa od 2 do 4 lat. Szybka diagnoza, zastosowanie odpowiedniego leczenia potrafią wydłużyć ten czas. Na tym etapie pacjent często jest samodzielny, dlatego wszystkim zależy, aby ten stan trwał jak najdłużej.

Etap II

Drugi etap średniozaawansowany jest już bardziej dotkliwy dla chorego i jego najbliższych. W tym stadium:

 • pojawiają się problemy z rozpoznawaniem osób, także najbliższych,
 • chory zaczyna niewyraźnie, chaotycznie mówić,
 • opowiada wielokrotnie te same historie,
 • narastają wahania nastroju, pojawia się agresja,
 • senior przestaje dbać o wygląd zewnętrzny.

Druga faza trawa od 5 do 8 lat. Jest to już poważniejsze stadium choroby Alzheimera, w którym osoba starsza potrzebuje fachowej opieki medycznej oraz bezpiecznego i przyjaznego otoczenia.

Etap III

Trzeci etap zaawansowany charakteryzuje się już poważnym uszkodzeniem mózgu. Degradacja powoduje utratę zdolności poznawczych, ale także niemal całkowitą zależność od opiekuna. Chory w tym stadium:

 • traci zdolność rozpoznawania, nawet własnego odbicia w lustrze,
 • nie jest w stanie się wypowiedzieć,
 • ma problemy z nietrzymaniem moczu,
 • bywa agresywny, miewa halucynacje,
 • nie ma łaknienia.

Jest to stadium najpoważniejsze, trwające do trzech lat, w którym pacjent wymaga całodziennej, profesjonalnej opieki.

Jaki lekarz diagnozuje Alzheimera

Nierozpoznana choroba, potrafi rozwijać się nawet kilkanaście lat. A jak twierdzą specjaliści, jest dość dobrze opisana i może być sprawnie zdiagnozowana

Rozpoznanie choroby Alzheimera najlepiej zacząć od lekarza rodzinnego, który znając pacjenta, wykluczy inne przyczyny. W zależności od objawów, wyników badań w dalszej kolejności pacjent powinien udać się do neurologa, geriatry, psychiatry, psychologa lub innego specjalisty. Na początku diagnostyki chory wykonuje różnego rodzaju testy funkcji poznawczych, które dają pierwszy obraz stanu seniora. Wyniki weryfikowana są przez lekarza, który uwzględnia wykształcenie, aktywność i poziom intelektualny diagnozowanego. Niepokojące wynik powodują dalsze rozpoznanie i wykluczenie innych chorób, niedoborów. Często zleca się także rezonans lub tomograf, który pozwala wykluczyć np. guza mózgu lub choroby neurologiczne.

Niestety nadal nie jest znana przyczyna choroby Alzheimera, co uniemożliwia całkowite wyleczenie. Możliwe jest natomiast spowolnienie choroby, poprzez zastosowanie leków usprawniających pracę mózgu. Ogromnie ważne jest także zapewnienie bezpiecznego otoczenia i profesjonalnej opieki. Pacjenci fachową pomoc i domową atmosferę znajdą w domach seniora opiekujących się chorymi na Alzheimera.