Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej?

Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej?
Jak załatwić dom opieki seniora

Mamy szansę na długowieczność. Z danych statystycznych wynika, że średni czas życia kobiet w Polsce to prawie 82 lata, a mężczyzn 74. Już co 7 osoba w naszym kraju jest seniorem (w wieku 70 plus), szacuje się, że za 30 lat będzie to aż 40%. Ilość osób w podeszłym wieku wzrasta, rośnie także świadomość dotycząca opieki nad seniorami. Decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu opieki jest bardzo trudna, ale często jest to jedyne wyjście, aby zapewnić odpowiednie warunki życia. Dowiedzmy się jak załatwić dom opieki dla osoby starszej.

Kiedy podjąć decyzję o skorzystaniu z domu opieki?

Społeczeństwo polskie, ale także światowe starzeje się. Kobiety w naszym kraju żyją o 6,6 lat, mężczyźni prawie 8 lat dłużej niż 30 lat temu. W naszym kraju jest już ponad 2000 stulatków. Długość egzystencji wydłuża się ze względu na poprawę jakości życia, lepszą opiekę medyczną. Przychodzi taki moment, kiedy seniorzy przestają być samodzielni, potrzebują pomocy, a w końcu całodziennej opieki. Niestety większość osób nie jest w stanie połączyć życia zawodowego, rodzinnego z zajmowaniem się osobą starszą. Niemożliwe albo bardzo uciążliwe są codzienne wizyty, a zabranie do siebie seniora często jest niewykonalne. Jest to moment, w którym należy zdecydować się na dom opieki.

Rodzaje placówek dla seniorów

Domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz domy spokojnej starości – publiczne oraz prywatne zapewniają długoterminową opiekę dla osób starszych. Placówki zajmują się także leczeniem, często rehabilitacją i terapią.

Jak zorganizować dom opieki dla bliskiej osoby?

Załatwienie miejsca w Domu Pomocy Społecznej nie jest proste, ponieważ placówki są przepełnione. Przyjęta do DPS-u może być osoba, która nie może samodzielnie funkcjonować ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność, wymaga całodziennej opieki, która nie może być w inny sposób zagwarantowana. Największe szanse na miejsce mają osoby samotne. Koszt pobytu nie może przekraczać 70% dochodu seniora.

Starając się o przyjęcie osoby do dom opieki, trzeba przygotować m.in.:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia i potrzebie opieki,
 •  decyzja ZUS o przyznaniu renty, emerytury lub zaświadczenie o dochodach,
 • oświadczenie seniora o woli przebywania w ośrodku,
 • oświadczenie rodziny o braku możliwości sprawowania opieki.

Mając dokumenty, trzeba udać się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej, w którym należy wypełnić stosowny wniosek.

Zakład opiekuńczo-leczniczy zbliżony jest do szpitala, zapewnia dodatkowo badania, konsultacje oraz rehabilitacje. Pacjenci są kwalifikowani do takiej placówki na podstawie tzw. skali Barthel, uwzględniającej ich samodzielność. Skierowanie wypisują lekarze POZ lub ze szpitala.

Wniosek o przyjęcie powinien zawierać:

 • skierowanie wypisane przez lekarza,
 • wywiad lekarski i pielęgniarski,
 • kartę oceny,
 • zaświadczenie o dochodach.

Pobyt w zakładzie opiekuńczo – leczniczym jest płatny, koszt to 250% najniższej emerytury, nie może jednak przekraczać 70% dochodów seniora.

W Polsce funkcjonują jeszcze prywatne i państwowe domy seniora, A jak załatwić miejsce w domu opieki dla osoby starszej.

Jaki dom opieki wybrać?

Zapewnienie miejsca w państwowym domu opieki wymaga dopełnienia podobnych formalności jak załatwienie DPS-u (opisane wyżej), są to także przybliżone koszty.

W Polsce funkcjonują także prywatne domy seniora, które również oferują całodobową opiekę, leczenie oraz rehabilitację, codzienną terapię zajęciową, nadzór farmaceutyczny. Są to najczęściej placówki o wyższym standardzie z szerszym zakresem usług. Przyjęcie do takiego miejsca nie wymaga spełnienia jakiś szczególnych formalności, nie trzeba mieć skierowań, czy orzeczeń.

Natomiast najczęściej należy przygotować:

 • kartę chipową,
 • dowód osobisty,
 • legitymacje ZUS lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokumentację medyczną.

Na miejscu konieczne jest także podpisanie umowy. Posiadając wiedzę jak załatwić dom opieki dla osoby starszej, pamiętajmy, że jest to bardzo ważna decyzja. Wybór ośrodka powinna poprzedzać dokładna analiza ofert w Internecie, opinii na forach, znajomych oraz wizyta w placówce. Dobry dom seniora Warszawa to gwarancja właściwej opieki, bezpiecznego otoczenia dla osoby starszej oraz spokoju i pewności dla rodziny.

Źródła:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/osoby-starsze/osoby-starsze/sytuacja-osob-starszych-w-polsce-w-2018-roku,2,1.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
https://pulsmedycyny.pl/srednia-dlugosc-zycia-w-polsce-ile-lat-zyja-mezczyzni-a-ile-kobiety-998421